Biopack

BIOPACK paket arıtma sistemleri, genellikle 4-5 mm St37 karbon çelik malzemeden imal edilen, korozyona karşı koruması iç- dış 2 kat epoksi boya ile sağlanan, bir ünitesi 25-1000 kişi arasındaki nüfusa yönelik olacak şekilde değişik boyutlarda tasarlanan, taşınabilir sistemlerdir. Tank sayısı arttırılarak yüksek debiler için de kullanılabilir. 

Yerleşim alanlarında kanalizasyon sistemi ile toplanan atıksu ilk olarak ızgaradan geçirilerek ön çöktürme havuzuna alınır. Ön çöktürme havuzunda belirli bekleme süresi sonunda, sistemde bulunan pompaların zarar görmemesi için kaba maddeler çökeltilir. Üstte biriken atıksu ise dengeleme havuzuna geçer. Dengeleme havuzu, atıksuyun debisinde veya karakteristiğinde meydana gelen dalgalanmaları dengelemesinin yanında kesikli olarak çalışan biyolojik reaktörün dolum evresi geldiğinde terfi amacıyla da kullanılır. Biyolojik arıtmanın gerçekleştiği reaktör, ardışık kesikli aktif çamur prosesi prensibine göre çalışır. Dolum, reaksiyon, çöktürme ve boşaltma işlemlerinin ardışık olarak tek reaktörde gerçekleştiği bu proseste aktif çamur adı verilen bakteriler suyun içerisinde bulunan organik maddeleri dışarıdan verilen havadan aldıkları oksijen yardımıyla parçalayıp, arıtma işlemini gerçekleştirirler. Reaksiyon evresinin sonunda durgun ortamda çöktürme işlemine tabi tutulan suyun içerisinde bulunan bakteriler reaktör tabanına çökerken, arıtılmış su reaktörün üst kısmında toplanır. Boşaltma evresinde ise üstteki su alıcı ortama deşarj edilir. Atıksuyun debi ve karakteristiğine göre aynı işlem günde 1-4 sefer otomatik olarak tekrarlanır.

Reaksiyonu gerçekleştiren bakterilerin, atıksudaki organik maddeleri parçalamaları yeni bakterilerin oluşmasına ve sistemde bulunan bakteri miktarının artmasına sebep olur. Belli bir zaman sonunda ise reaktör içerisinde bulunan bakteri miktarı deşarj edilecek suya karışacak kadar artacaktır. Bu da arıtılmış suyun kalitesinin bozulmasına sebep olacaktır. Bu nedenle paket arıtmalardan belirli zamanlarda fazla bakterilerin uzaklaştırılması gerekir. Fazla çamur adı verilen bu bakteri fazlalığının uzaklaştırılma zamanları verimli işletilecek bir sistemin en önemli kontrol parametrelerindendir.

Aktif çamur bakterilerinin organik maddeleri parçalayabilmeleri için ihtiyaç duydukları oksijenin yeterli olup olmadığı, en önemli işletme parametrelerindendir. İyi işleyen bir sistemde çözünmüş oksijen miktarının 1,5-2,0 mg/L olması gerekir. Daha düşük oksijen miktarı, sistemde istenmeyen bakterilerin dominant olmasına bunun sonucunda da aktif çamurun çökebilirliğinin azalmasına yol açar. Daha fazla oksijen miktarı ise; oluşan flokların parçalanmasına yol açabileceği gibi, sistemin elektrik tüketiminin artmasına ve işletme giderlerinin yükselmesine yol açabilir.

İşletme aşamasında belirli aralıklarla manuel olarak oksijen ölçümü yapılabileceği gibi, sistemin kurulumu aşamasında eklenebilecek oksijenmetre ile otomatik kontrol yapılabilir.

Paket arıtma sistemlerinin işletilmesi çok kolay olduğu için kalifiye eleman ihtiyacı yoktur. Kurduğumuz arıtma tesisleri ile ilgili detaylı işletme ve bakım talimatları hazırlanarak işletme personeline verilmektedir.

BIOPACK paket arıtma sistemleri, evsel atıksuların arıtımında kullanıldığı gibi tek başlarına ya da CHEMIPACK paket arıtma sistemleri ile beraber endüstriyel atıksuların arıtımında da kullanılabilirler.

 

©2017 - Yeditepe Arıtım. Tüm Hakları Saklıdır. İşte Kobi Hazır Web Sitesi