Kurumsal

Çevre teknolojileri alanında lider firma olma hedefiyle faaliyetlerine başlamış olan Yeditepe Arıtım, atıksu arıtma konusunda uyguladığı projeler ve yaptığı Ar-Ge çalışmaları  ile fark yaratmıştır. Gelişen teknolojinin takibi ve ulusal/uluslararası üniversitelerle işbirliği içinde olması nedeniyle, her türlü atıksuyun arıtılması konusunda özgün sistemler tasarlama ve uygulama becerisine sahip olmuştur. 

Yeditepe Arıtım, uzun yıllardır kullanıldığı için artık klasikleşmiş biyolojik paket arıtma sistemlerinin yanında sektörel bazda özgün tasarım ihtiyacı duyan kimyasal paket arıtma sistemlerinin imalatı ve işletilmesi konusunda da uzmanlaşmıştır. 


Yeditepe Arıtım tarafından geliştirilen BIO-NUT reaktörleri ile atıksulardan azot giderimi ilk defa paket arıtma sistemlerine entegre edilmiş olup gerçek ölçekli reaktörlerle hem endüstriyel hem de evsel atıksulardan denitrifikasyon ile azot giderimi üzerine uzun süreli işletilerek test edilmiş ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Elde edilen sonuçlar uluslararası bilimsel dergilerde paylaşılmıştır.  

Firmamızın faaliyet alanları içerisinde yer alan önemli konulardan biri de arıtma tesisi işletmeciliği veya danışmanlığıdır. Arıtma tesisi kurmak kadar önemli bir nokta da kurulan tesislerin en verimli şekilde işletilmesidir.

İyi bir işletme ile kullanılan ekipmanların kullanım sürelerinin uzamasının yanında işletme maliyetlerinin de azalabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Yanlış veya hatalı tasarlanan arıtma tesislerinin revizyonunun sıfırdan yapılmaya göre daha maliyetli olabileceğini unutmamak gerekir.

 

©2017 - Yeditepe Arıtım. Tüm Hakları Saklıdır. İşte Kobi Hazır Web Sitesi